Misha Breur

Ervaren advocaat, plaatsvervangend raadsheer

Misha Breur begon zijn loopbaan bij de AWVN als bedrijfsjurist. Sinds 2000 is hij advocaat en houdt hij zich bezig met het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Hij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en  raadsheer plaatsvervanger bij het Hof Den Bosch. Hij heeft een brede interesse en is ondernemend en betrokken. Hij gaat tot het uiterste om oplossingen te vinden, en zet zijn hakken in het zand als dat nodig is. Hij streeft naar een langdurige vertrouwensrelatie met zijn cliënten.

“Ik zoek samenwerking met de cliënt, die om te beginnen inzicht moet krijgen in de spelregels. Een zaak doe je samen: ieder met inbreng vanuit zijn eigen deskundigheid en ervaring.”

Focus

De ervaring leert dat het goed is om vooral in het begin van de zaak te investeren in het dossier: de feiten boven tafel krijgen en positie bepalen. Dán pas handelen. Daarbij is het goed om zoveel mogelijk het initiatief naar je toe te trekken. Tegelijkertijd is het van belang de cliënt mee te nemen in het traject; het gaat om de cliënt, die moet het gevoel krijgen dat hij grip houdt op datgene wat er gebeurt en dat zijn zaak, juridisch gezien, zo goed mogelijk wordt gediend.

Misha Breur heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
–    Arbeidsrecht;
–    Verbintenissenrecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Misha Breur - advocaat

Neem contact op met Misha Breur

Misha Breur
Misha Breur

Ervaren advocaat, plaatsvervangend raadsheer

Linkedin | misha@harveybloomadvocaten.nl | +31652521324