Rob van Biezen

Ervaren advocaat op gebied van ondernemingsrecht, contracten en complexe echtscheidingen voor ondernemers.

Opgeleid in Leiden, studeerde hij af in Nederlands recht, en volgde daarbij drie jaar fiscaal recht. Kennis van fiscale aangelegenheden is dan ook ruimschoots aanwezig. Na een lange carrière in het bedrijfsleven is hij overgestapt naar de advocatuur. Door zijn grondige kennis van het bedrijfsleven (o.a. als interimmanager) weet hij goed wat ondernemers willen. Hij beschikt over kennis op meerdere terreinen: juridisch, fiscaal, economisch en commercieel.

Focus

Rob is werkzaam binnen drie rechtsgebieden. Ten eerste op het gebied van ondernemingsrecht. Na een Grotius opleiding heeft hij zich steeds verder gespecialiseerd in dit rechtsgebied en procedeert hij ook bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Denk aan aandeelhoudersgeschillen, niet functionerende bestuurders, mogelijke benadeling van aandeelhouders of andere stakeholders. Doordat Rob ook een basisdoctoraal heeft in fiscaal recht, is hij ook handig met cijfers en jaarrekeningen. Een enorm voordeel voor de cliënt, omdat Rob aan een half woord vaak genoeg heeft.

Het tweede rechtsgebied is het contractrecht. Denk daarbij aan problemen met de uitleg van contracten, incasso’s, het afdwingen van de nakoming van een contract. Eigenlijk wordt ons hele zakelijke en privéleven beheerst door afspraken, oftewel contracten. Want ook een mondelinge afspraak is een contract.

Het derde rechtsgebied waar hij zich in heeft gespecialiseerd is het echtscheidingsrecht. Hij is al jaren lid van vFas. Je zou het niet zeggen, maar dit specialisme gaat heel goed samen met zijn kennis van het ondernemingsrecht en contractrecht. Want Rob richt zich in het bijzonder op ondernemers, en die hebben belang bij instandhouding van hun ondernemingen. Maar denk ook aan afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, bijvoorbeeld met een zogenaamd Amsterdams verrekeningsbeding. Dit is een specifiek gebied, waar lang niet iedereen in thuis is. En als er dan ook nog bedrijven zijn… Voor dit soort complexe echtscheidingen -zeker waar de drie rechtsgebieden samenkomen- kunt u bij Rob terecht.

Mediator

Rob is NMI registermediator. Hij treedt op als mediator in zakelijke conflicten en echtscheidingen. De combinatie van advocaat en mediator is bijzonder nuttig in de meest uiteenlopende gevallen; ook bij echtscheidingen is specialistische juridische kennis noodzakelijk. Bij hem zijn alle mediationdeelnemers verzekerd van goede onderlinge afspraken, die voldoen aan de wettelijke normen en maatstaven.

Rob van Biezen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
–    Ondernemingsrecht
–    Verbintenissenrecht
–    Personen- en familierecht (echtscheidingen, mediation, alimentatie)
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rob van Biezen - advocaat & mediator

Neem contact op met Rob van Biezen

Rob van Biezen
Rob van Biezen

Ervaren advocaat op gebied van ondernemingsrecht, contracten en complexe echtscheidingen voor ondernemers.

Linkedin | rob@harveybloomadvocaten.nl | +31621804904